• Politisk tvivl om at omdanne villakvarter til lejligheder

  S vil tage stilling til nyt etagebyggeri på Randersvej efter en offentlig høring. Både SF og V efterspørger plan for trafikløsningen på Christianbjerg.

  Mere information - klik her

 • Generalforsamling 2018

  Fællesrådet inviterer til generalforsamling den 24. april 2018.

  Læs opslaget nedenfor samt få information om tilmelding

 • Nyt om supercykelstien

  Supercykelstiudvalget var til møde den 16/11 med Center for Byudvikling og Mobilitet angående den del af supercykelstien, der går gennem Christiansbjerg. Læs mere under fanebladet trafik

Generalforsamling - dagsorden

Christiansbjerg Fællesråd

Ordinær generalforsamling afholdes

Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 17.30 - 19.30

i Festsalen på Lokalcenter Bjerggården

---------------------------------------------------------------

Dagsorden og tidsplan:

Kl. 17.30 Velkomst v/Heidi

1. kl.17.35 Valg af dirigent

2. kl. 17.40 Bestyrelsens  beretning om bl. a.

   - Katrinebjergudviklingen v/ Heidi 5 min.

   - Trafikudvalget v/Mette 5. min.

3. Regnskab og budget v/William 5 min.

4. Kontingentfastsættelse v/Willliam sammen med ovenstående punkt

5. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne  v/William 10 min.

6. Behandling af evt. indkomne forslag (0 min.)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 10 min.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 5 min.

9. Nedsættelse af arbejdsgrupper

   - Grønne områder – kort fra Fie – 5 min.

   - Trafik

   - Katrinebjergudvikling

   - Andre

10.  Eventuelt

Kl. 18.45 oplæg v/Camilla Fabricius, Viceborgmester i Aarhus.

Kl.19.30 farvel og tak for i år

Bestyrelsen

Invitation til borgermøde 080118

Kom og hør nyt om udviklingen på Christiansbjerg.
Vi glæder os til at se rigtig mange til mødet.

Brendstrupvej bliver forvandlet til trafiksikker gade

03-November-2017

Hårdt arbejde med Brendstrupvej er endelig lykkes

Den 13. november bliver første spadestik taget til forvandlingen af Brendstrupvej til en trafiksikker gade. Fællesrådet har kæmpet siden 2012 med at få sat en stopper for den farlige kørsel på Brendstrupvej. Det er endelig lykkes og inden for den kommende tid, vil i borgere se forvandlingen ske. I kan se tegningerne over de tiltag der laves på Brendstrupvej ved at gå ind i fanebladet trafik.
Borgere på Brendstrupvej vil modtage information fra kommunen omkring projektet.

Høringssvar til "Omdannelse af parcelhusområde til boligområde med etageboliger ved Randersvej og Kalmargade"

I forbindelse med den forudgående offentlige høring af ovennævnte forslag til kommuneplanændringerne.

 

Byrådet har behandlet de indkomne bemærkninger til den offentlige høring af forslag til kommuneplanændringerne og godkendt offentlig fremlæggelse af et forslag til ændring af kommuneplanen - Tillæg nr. 95 til kommuneplan 2013.

 

Tillægget findes i forslag til lokalplan nr. 1048 – Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade, som er godkendt af byrådet og offentlig fremlagt fra den 4. april til den 30. maj 2017.

 

Lokalplanforslaget er offentliggjort den 4. april 2017 og kan ses på nettet www.aarhus.dk/lokalplaner under emnet Lokalplanoversigt og Igangværende lokalplaner.

 

Behandlingen af din indsigelse/bemærkninger kan ses via nedenstående link, klik på indstillingen og se i afsnit 5.6:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-03-22/Referat-23e3/Lokalplan-1048-Boliger-mellem-Randersve.aspx

 

Se i øvrigt link til annoncen, hvor der også findes klagevejledning:

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2017/2-kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1048-Boligomraade-Kalmargade.aspx?page=1

Skoleleder: Folk kører for stærkt på trods af skolepatrulje

Biler skal køre langsommere på visse veje i byerne, mener minister. Forslag vækker begejstring på skole i Aarhus.

Et af de steder, hvor de nye regler bliver modtaget med kyshånd er i bydelen Christiansbjerg i Aarhus.

Her har Katrinebjergskolen gentagne gange henvendt sig til kommunen for at få sænket fartgrænsen på vejene omkring skolens område.

- Vi har valgt at se nærmere på Christiansbjerg, fordi flere borgere og det lokale fællesråd har ønsket, at farten bliver sænket i boligområdet. De oplever desuden meget gennemkørende trafik, som fartzonen kan være med til at mindske, siger Lise Guldager Hoppe, der er ingeniør i Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune.

Læs hele artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-09-skoleleder-folk-koerer-for-staerkt-paa-trods-af-skolepatrulje

Seneste nyt

24-Marts-2017

900 veje i Aarhus ændres til private fællesveje

900 offentlige veje skal over de næste 20 år omklassificeres til private fællesveje, som beboerne selv skal vedligeholde. Men kommunen lover at aflevere dem i pæn stand.

Over de næste 20 år vil Aarhus Kommune overdrage 900 mindre offentlige veje til private fællesveje. Derefter skal beboerne selv betale for snerydning og vedligeholdelse af vejen. Det vedtog Aarhus Byråd onsdag aften.

Tryk her og læs mere.....

10-Oktober-2016

Nydhedsbrev

Hvis du vil høre nyt fra Christiansbjerg Fællesråd så klik her og tilmeld dig vores nyhedsbrev

(U)hyggelig Halloween på Lokalcenter Bjerggården søndag den 30. oktober. Rigtig hyggelig dag for børn og voksne hvor der blev skåret super flotte græskar i lange baner:)

Torsdag den 29. juni var dagen for "første spadestik" for den nye bebyggelse beliggende ved Møllevangs Allé/Katrinebjergvej. Her afslørede bygherren Olav de Linde bebyggelsens navn – Nærheden. Christiansbjerg Fællesråd havde fornøjelsen af at deltage, hvor formand Heidi Printzen takkede ved en tale, for den gode dialog der har været omkring byggeriet. Christiansbjerg Fællesråd tror på at vores område bliver beriget af arkitektoniske flotte etagehuse med smukke, grønne arealer, og mere liv end kontorbygningerne har budt på, hvilket vil være til gavn for alle.
Se talen nedenfor.

Tale_første spadestik

Tale - Første spadestik hos byggeselskab Olav de Linde

Sankt Hans - Olav de Lindes byggeplads

Arbejdsområder i Christiansbjerg Fællesråd
Til vores generalforsamling 2016 oprettede vi arbejdsgrupper, hvor personer der ikke ønskede en post i bestyrelsen, kunne melde sig på. For at se arbejdsområderne samt de involverede personer trykkes på faneblad "arbejdsområder".
Vi kan stadig godt bruge flere personer i arbejdsgruppe "Udvikling af Katrinebjerg" samt "Arrangementer". Skriv endelig til os hvis i ønsker at bidrage her:)

Referat fra Generalforsamling maj 2016

I går holdt Christiansbjerg Fællesråd og Aarhus kommune borgermøde hos Aarhus firmasport. Det blev en rigtig god aften med en god stemning og et helt fantastisk fremmøde - der kom 210 for at være helt præcis - tak for det.
Skriv endelig til os, hvis I har input, opfordringer eller bekymringer, som I gerne vil have vi tager videre.

høringssvar vedr. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016

Christiansbjerg Fællesråd har i dag indsendt høringssvar til Boligplan 2016. Her efterspørger vi ældreboliger på Christiansbjerg, da vi på nuværende tidspunkt ingen har.

Høringssvar fra Christiansbjerg Fællesråd

Christiansbjerg Fællesråd har indsendt høringssvar til forundersøgelse vedrørende eventuel udarbejdelse af forslag til lokalplan for et område ml Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade.

Lørdag den 31. oktober afholdte Christiansbjerg Fællesråd et Halloween arrangement på Lokalcenter Bjerggården i samarbejdet med brugerrådet på centret. Det blev en rigtig hyggelig dag for både børn og voksne og de ældre på centret hyggede sig med at kigge forbi. Vi sluttede dagen af med at stille alle de fine udskåret græskar op på række, sætte fyrfadslys i og slukke lyset. Sikke smukt det var! Efter afstemning fandt vi 3 vindere i konkurrencen om det flotteste græskar. Vi håber på at et sådanne arrangement kan lade sig gøre igen næste år!

Poster christiansbjerg fællesrådhaver

Flere bæredygtige haver, hvor beboere på Christiansbjerg kan dyrke deres egne grøntsager, mener vi kan være med til at bidrage til fællesskab og brobygning mellem generationer, køn og etnicitet.

Poster Bæredygtigt Aquaponics med internationalt islæt

Christiansbjerg Fællesråd deltager med projekt for ansøgning af midler til blandt andet bekæmpelse af ensomhed. Projektet omkring Aqua Ponics handler bæredygtig dyrkning af egne spisefisk.

Debatmøde på Katrinebjergskolen med Rådmand Kristian Würtz. Tak til alle for et godt møde holdt i en god tone:) Vi opfordre alle der har noget på hjertet der vedrører Christiansbjerg, til at dele det med os således at vi i fællesskab kan gøre Christiansbjerg til et endnu mere attraktivt område. Det kan være idéer til at fremme fællesskabet, synspunkter til byudviklingen, trafikale udfordringer mv.

Christiansbjerg Fællesråd

Christiansbjerg Fællesråd arbejder for at styrke fællesskabet og sammenholdet på Christiansbjerg. Vi ønsker, at Christiansbjerg bliver en by i byen. En by, hvor vi passer på hinanden og hvor vi kan føle os trygge, når vi færdes til fods, på cykel og i bil. Fællesrådet samarbejder med skolen, daginstitutionerne, kirken, idrætsorganisationer og foreninger, hvor fællesrådet fungerer som paraply organisation. 

Gennem hele året er der løbende møder med kommunen på forskellige områder, blandt andet miljø, trafik og mobilitet, bekæmpelse af ensomhed, planstrategi og meget meget mere. Det betyder at Christiansbjerg nu har en stemme, når der træffes beslutninger. I en by som Aarhus, hvor der hele tiden sker ændringer, bliver planlagt nyt byggeri, nye veje, nye grønne områder, er det vigtigt, at beboernes ønsker til områdets udvikling, er i fokus, og det kommer de, når fællesrådet deltager i møderne.

Vi har brug for ildsjæle, der kan være med til at skabe den ønskede udvikling for Christiansbjerg, og som kan give en hjælpende hånd i forskellige udvalg. Derfor ønsker fællesrådet at vokse, så vi er flere om at arbejde i samme retning og så forskelligheden i vores behov bliver tilgodeset. Hvis du har lyst til at være med, men ikke ønsker at være en del af bestyrelsen er det helt i orden, der skal også nogle til at arrangere loppemarkeder, familieløb, Christiansbjergsk kagebord, eller hvad man synes, der kan være med til at skabe sammenhold og identitet.

Hvis du har lyst til at være med koster et medlemskab for private kr. 100/år, og for foreninger, skoler, daginstitutioner og virksomheder koster det kr. 500/år.

Du kan melde dig ind i Christiansbjerg Fællesråd ved at indbetale over netbank, bank oplysninger m.m. står under fanen Om Fællesrådet.

Du kan også tilmelde dig hos formand Heidi Printzen på hepr@eaaa.dk eller 72286177.