Referater generalforsamling og bestyrelsesmøde april 2017

Se referaterne i mappen referater.

/Inger K. Broholm

900 veje i Aarhus ændres til private fællesveje

900 offentlige veje skal over de næste 20 år omklassificeres til private fællesveje, som beboerne selv skal vedligeholde. Men kommunen lover at aflevere dem i pæn stand.

Over de næste 20 år vil Aarhus Kommune overdrage 900 mindre offentlige veje til private fællesveje. Derefter skal beboerne selv betale for snerydning og vedligeholdelse af vejen. Det vedtog Aarhus Byråd onsdag aften.

 

Læs mere her: http://stiften.dk/aarhus/Se-listen-900-veje-i-Aarhus-aendres-til-private-faellesveje/artikel/443988

Generalforsamling 2017

I forbindelse med generalforsamlingen kommer stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy og fortæller mere om byudviklingen på Christiansbjerg.

Invitation til informationsmøde den 15_03_2017_DOCX

Referat af workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg

02-Oktober-2016

Trafikplan for den kommende buslinje 24

Byrådet har i onsdags vedtaget en ny trafikplan, gældende fra næste sommer. Den er blevet klart bedre for den kommende linje 24 (nuværende linje 16) end forventet. Oprindeligt gik forslaget på busbetjening alene mellem 8-17. Driftsdøgnet bliver i stedet for på hverdage 6-22 med en bus i timen. Der vil også være weekendbetjening i form af lørdage mellem 10 16 og søndage mellem 11 og 15. Man kan læse mere på kommunens hjemmeside vedr. byrådsmøde 28-9-16.

Svar på henvendelse om Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2016-2019_DOCX

Indsigelse til Anlægsprogrammet 2016

Invitation til informationsmøde Højklasset cykelrute på Møllevangs Allé og Fuglebakkevej

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 16.30 – 18.00
Hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, lokale 0.302
Tilmelding skal ske til meno@aarhus.dk senest den 12. maj.

Forhøring - Randersvej og Kalmargade

Omdannelse af parcelhusområde til boligområde med etageboliger
ved Randersvej og Kalmargade.

Orienteringsmøde Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19:00 - 21:00 på biblioteket på Katrinebjergskolen.

Foretræde for Teknisk Udvalg på Aarhus Rådhus

Christiansbjerg Fællesråd havde i dag foretræd for Teknisk Udvalg på Aarhus Rådhus vedr. ”Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2016-2019”. Vi har i Christiansbjerg Fællesråd arbejdet på trafiksikkerhed i området siden 2013 med særlig stor fokus på Brendstrupvej. Her har vi løbende været i dialog med "Center for byens anvendelse, Teknik og Miljø" i kommunen og gjort et ihærdigt forsøg på at få afsat midler i Anlægsprogrammet til at få nedsat hastigheden på Brendstrupvej.

Grundet for høj hastighed på Brendstrupvej opstår der dagligt mange farlige situationer for især skolebørn til og fra Katrinebjergskolen. Christiansbjerg Fællesråd ønsker en helhedsløsning, der især sikrer begrænsning af den alt for høje hastighed, som den brede vej ellers indbyder til. I forhold til trafikudviklingen for området bl.a. pga. de planlagte byggerier på Katrinebjerg, kan der forudsiges endnu større pres i fremtiden. Christiansbjerg Fællesråd havde derfor ønsket at få foretræde for Teknisk Udvalg for at forklare vigtigheden af, at Brendstrupvej og de trafikale problemer omkring Brendstrupvej kommer på anlægsprogrammet i år.

På nuværende tidspunkt, har Center for Byudvikling og Mobilitet og Center for Byens anvendelse, Teknik og Miljøer iværksat en samlet proces omkring trafikken på Christiansbjerg. Målet er at udarbejde en ny trafikplan for hele det område, som er afgrænset af Paludan-Müllers Vej, Randersvej, Ringvejen og Ringgaden. I forbindelse med udarbejdelsen af planen vil der blive set på den overordnede trafikstruktur, og en række forskellige trafikale virkemidler vil komme i spil.

 

Byggeriet på Katrinebjergvej/Møllevangs Allé

Blik igennem det nye byggeri på Katrinebjergvej/Møllevangs Allé

Efter endt høringsperiode bliver bygninger ikke så høje som først projekteret. Det betyder, at de skyggegener som husejere langs Katrinebjergvej før kunne se frem til, ikke mere vil genere i de lyse timer. Det er utrolig dejligt at kommunen og i sidste ende Olav de Linde har lyttet til kritikken og indsigelserne i forhold til byggeriet og har reduceret højden på byggeriet så det er mere passende i forhold til det eksisterende byggeri.

Christiansbjerg Fællesråd har deltaget i et møde med Olav de Linde og arkitekt Kaare Steen Petersen og det var både givtivt og interessant at se, hvilke tanker der ligger bag og ikke mindst, hvordan byggeriet kan være med til at tilføre et løft til området, både i form af et flot byggeri med kvalitets materialer og samtidig med tilførsel af et betragteligt grønt område, der delvis er tilgængeligt for offentligheden.

Vi glæder os over, at det er lykkedes at få fokus på, at der skal tages hensyn til området, os der bor her i forvejen og selvfølgelig også dem, der kommer til at bo der i fremtiden.

Alle boliger er, som loven foreskriver, bygget med mål, der gør det muligt for handicappede at komme rundt, og med elevatorer der kører fra den underjordiske parkeringskælder og op til hver etage, kan lejlighederne være interessante for forskellige målgrupper. 

Vellykket arrangement på Bjerggården

Ellen Larsen, Ellen Sørensen og Hanne Lykkeskov var d.26 oktober værter ved et vellykket arrangement på Bjerggården. Hensigten med arrangementet var blandt andet at tiltrække brugere til lokalcentret, der måske ikke har deres gang på centret til dagligt. Christiansbjerg Fællesråd bakker op om disse lokale tiltag, der netop kan være med til at sikre større fællesskab, nye relationer og hyggelige stunder. 

Blandt de deltagende var der stor enighed om, at arrangementet var hyggeligt, sjovt og netop byggede bro mellem grupper på Christiansbjerg, som måske ikke mødes til dagligt. Der var også opfordringer til, at der i fremtiden bliver arrangeret lignende arrangementer flere gange årligt.

Planstrategi og prioritering af trafik projekter

Fællesrådet arbejder i øjeblikket med et høringssvar til Planstrategien. Derudover arbejdes der på en prioriteringsliste af de vejprojekter som Christiansbjerg Fællesråd har på ønskelisten. Prioriteringslisten er et arbejdsredskab til byrådet, hvor det samlede vejbudget skal fordeles ud på de mest presserende områder. Der er ingen garanti for, at bare et enkelt projekt bliver til noget, men i skrivende stund er Brendstrupvej og Stavangergade tæt på at være igennem, og det nytter noget, at arbejde målrettet for, at få skabt fokus på nogle problematikker og samtidig byde ind med en mulig løsning. Det kræver mange arbejdstimer og stor indsigt og den indsigt skal vi få via beboere, erhvervsvirksomheder, institutioner og organisationer i området. Det er dem, der har relation og bopæl på Christiansbjerg, som med den viden de har, kan bidrage, så vi i Fællesrådet kan arbejde målrettet og på et bredt mandat. Derfor er vi meget interesserede i, at få alle de input vi kan, og opfordrer hermed alle til at bidrage med mails og indlæg. Vi glæder os til at tage fat på et nyt år i tæt dialog med området og kommunen.

Møde med Mobilitet

07-Oktober-2015

Møde med mobilitet

Fællesrådet skal til møde omkring mobilitet og hvordan vi vil prioritere de veje, der belastes af den øgede trafik Christiansbjerg har oplevet efter arbejdet med letbanen er begyndt. Skriv gerne forslag til områder du tænker, der skal være fokus på, når vi skal til at prioritere sammen med kommunen.

Artikel bragt i Lokalavisen Nord

18-September-2015

Vigtigt at yde indflydelse på udviklingen af Christiansbjerg

http://aarhus.lokalavisen.dk/raadmand-diskuterer-christiansbjergs-fremtid--/Lokale-nyheder/20150918/artikler/709179900/1449

Møde med Aarhus kommune

17-September-2015

Styrk cafeerne på lokalcentrene

Projekt i samarbejde med kommunen om at styrke cafeerne og cafe livet på lokalcentrene. Her er en oplagt mulighed for, at få skabt et endnu større fællesskab i cafeerne og samtidig tiltrække både unge og gamle.

Boligpolitikken i Aarhus

03-September-2015

Boligpolitikken Aarhus

På mødet om boligpolitikken i Aarhus med panelet med rådmand Kristian Würtz i spidsen debatterede hvilke boliger, der er behov for i fremtiden. Aarhus kommune regner med at der i år 2050 vil være ca. 450.000 århusianere, hvoraf en stor del af os, vil være studerende. Med udsigten til at journalisthøjskolen og Aarhus Universitet vil udvide på Christiansbjerg, må vi regne med, at der skal være plads til endnu flere unge studerende i nær området. Det siger sig selv, at det vil kræve at der bliver bygget endnu flere ungdomsboliger på Christiansbjerg. Men det er naturligvis ikke kun ungdomsboliger, der er brug for. Som det ser ud i dag, er der også behov for boliger til seniorer. Det kan formentlig frigøre fritlæggende familiehuse til de mange børnefamilier, der ønsker at bo på Christiansbjerg, og dermed vil det kunne bidrage til en mere mangfoldig sammensætning af beboere på Christiansbjerg.
På mødet gjorde Christiansbjerg Fællesråd opmærksom på, at det er nødvendigt at have fokus på en helheds orienteret politik for Christiansbjerg, der både har fokus på trafikken, sikker skolevej, de grønne oaser og et smukt byggeri.