Lad os høre, hvad du mener

22-09-2015

Efter mødet med Rådmand Kristian Würtz er det tydeligt for Fællesrådet, at de, der bor på Christiansbjerg er meget interesserede og engagerede i, hvordan Christiansbjerg udvikler sig.

Inputs omkring områdets boligmæssige udvikling gjorde stort indtryk på Fællesrådet, og der er helt klart lagt op til, at vi selvfølgelig skal have kigget på høringssvaret til Aarhus kommunes planstrategi. Det var blandt andet holdninger til antallet af ældre boliger og det tilsyneladende manglende fokus på at skabe boliger til børnefamilier, som gav stof til eftertanke.

Trafikken: Vi kommer ikke uden om, at de trafikale udfordringer på Christiansbjerg er store, og hele tiden bliver større. Trafik målinger viser, at der i dag kører langt flere biler ind igennem Christiansbjerg, end tidligere og det er ikke allesammen bilister, der bor i området - de fleste er faktisk på gennemkørsel fra Randersvej og til Ringgaden. Det affødte mange holdninger til kommunens lukning af adgang til Langelandsgade fra Randersvej. Fællesrådet har selvfølgelig haft problematikken oppe at vende med kommunen, men hidtil har det ikke givet det ønskede resultat, nemlig en genåbning af adgangen fra Randersvej ned af Langelandsgade mod Ringgaden.

Fællesrådet vil gerne have en tilkendegivelse af, om det kan give mening at invitere Mobilitet - de ansvarlige for trafikplanlægningen i Aarhus - til et borgermøde?

Der var foreslag oppe om en underskriftsindsamling, og hvis vi inviterer til et møde til foråret, ver det da oplagt at foreligge underskrifterne, så Mobilitet bliver klar over, hvor mange mennesker der dagligt påvirkes af lukningen.

Der er naturligvis også hele spørgsmålet om hvordan man i fremtiden skal håndtere, at kommunen tvinger offentlig trafik ned af små, private fællesveje, med en ekstra stor økonomisk byrde for beboerne på vejen til følge. Det spørgsmål vil Fællesrådet stille til Mobilitet d.7. oktober.

Et overset problem fra Fællesrådets side kom også frem på mødet: Hvordan skal beboerne langs Møllevangs Allé komme ud på vejen, når super cykelstien er en realitet? Man kan forestille sig mange farlige situationer, når vintermørket sænker sig, og Fællesrådet vil nu tage problematikken med til mødet d.7. oktober, og forsøge at skabe opmærksomhed på Møllevangs Allé. 

Hvis du har lyst til at deltage i debatten så skriv endelig, vi vil gerne høre din mening.