Nyt om supercykelstien

Torsdag den 16. november var supercykelstiudvalget i Christiansbjerg fællesråd til møde med Pablo Celis fra Center for Byudvikling og Mobilitet og Lars Clausen fra Center for byens anvendelse. På mødet blev seneste nyt i planlægningen af cykelstien præsenteret og udvalget fremlagde ønsker i forhold til, hvad der kan lade sig gøre med de nuværende skitser (se: http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Projekter/Anlaeg/Hoejklasset-Cykelrute/Moellevangs-Alle-nord.aspx.

Følgende blev noteret:

  1. Undersøg muligheden for at bruge lidt ”skrappere” bump
  2. Undersøg om beplantning fra den sydlige del kan gentages på den nordlige del (kun lav beplantning – ikke træer)
  3. Indkalde til nye møde med Fællesrådet angående forsøgslukning af Møllevangs Allé/Helhedsplan for trafikafvikling
  4. Undersøg muligheden for at lægge nyt slidlag på Møllevangs Allé 
  5. Farver på bump ønskes udbredt til hele gaden

Der er licitation på udførelse af det samlede projektet på Møllevangs Allé mellem jul og nytår og det forventes at kunne gå i jorden omkring påske.

Brendstrupvej (E9696) - Tegning 1.3 rev. 1

Brendstrupvejs forvandling

Brendstrupvej (E9696) - Tegning 2.3 rev. 1

Brendstrupvejs forvandling

Brendstrupvej (E9696) - Tegning 3.3 rev. 1

Brendstrupvejs forvandling

Foretræde for Teknisk Udvalg i forbindelse med Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017 - 2020.

I dag var næstformand Mette K. Hagensen og medlem af Trafikudvalget, Miam Nygaard til foretræde for Teknisk Udvalg for at fremlægge Christiansbjerg fællesråds prioritering (projektnr. 1007) til Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017 - 2020. Vores prioritering omhandler hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brendstrupvej. 

I kan nedenfor se det notat vi sendte til udvalgets medlemmer og andre deltager (ca. 16 i alt) inden mødet samt et dokument der beskriver hvad vi fremlagde til mødet. Vi havde 5 min at gøre godt med. 

Notat til anlægsprogrammet 2017 ved foretræde

Fremlæggelse til foretræde ved anlægsprogrammet 2017

Vejplan-for-Moellevangs-Alle-nord-24-02-2017

Her finder du den seneste plan for supercykelstien igennem Christiansbjerg.

Seneste nyt

23-Marts-2017

Politisk tvivl om at omdanne villakvarter til lejligheder

S vil tage stilling til nyt etagebyggeri på Randersvej efter en offentlig høring. Både SF og V efterspørger plan for trafikløsningen på Christianbjerg.

http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9452014/politisk-tvivl-om-at-omdanne-villakvarter-til-lejligheder/

Skoleleder: Folk kører for stærkt på trods af skolepatrulje

Biler skal køre langsommere på visse veje i byerne, mener minister. Forslag vækker begejstring på skole i Aarhus.

Et af de steder, hvor de nye regler bliver modtaget med kyshånd er i bydelen Christiansbjerg i Aarhus.

Her har Katrinebjergskolen gentagne gange henvendt sig til kommunen for at få sænket fartgrænsen på vejene omkring skolens område.

- Vi har valgt at se nærmere på Christiansbjerg, fordi flere borgere og det lokale fællesråd har ønsket, at farten bliver sænket i boligområdet. De oplever desuden meget gennemkørende trafik, som fartzonen kan være med til at mindske, siger Lise Guldager Hoppe, der er ingeniør i Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune.

Læs hele artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-09-skoleleder-folk-koerer-for-staerkt-paa-trods-af-skolepatrulje

Henvendelse til Aarhus Kommunes Byråd og Teknisk Udvalg februar 2017

Svar på henvendelse til Aarhus Kommunes Byråd og Teknisk Udvalg

Henvendelse til Aarhus Kommunes Byråd og Teknisk Udvalg

Trafiktal Christiansbjerg

Ændring i trafik efter lukning af Stavangergade i den nordlige ende af vejen